Skyrim · Oblivion · Morrowind · Daggerfall · Arena

Kody

Autor: Administrator, Data: 12.11.2011, 21:17

Podczas gry naciśnij tyldę ~ dzięki czemu otworzysz konsolę. Przed wpisaniem poniższych kodów musisz mieć na uwadze, że wprowadzasz je na własną odpowiedzialność. Musisz mieć świadomość tego, iż kody mogą zmienić Twoje ustawienia gry, dlatego korzystaj z nich bedąc ubezpieczonym w kopie zapasowe plików oraz zapisów gry.


Kod Działanie
tgmPrzełącza tryb God mode (nietykalność, nieograniczony udźwig)
tclPrzełącza tryb No-clip (przenikanie przez ściany, latanie)
coc (Lokacja)Przenosi do określonej lokacji. Pokój ze wszystkimi przedmiotami to "coc QASmoke" (wyjść z niego możesz np. przez "coc whiterun")
PSBdodaje wszystkie czary dla gracza
player.advlevelgracz zyskuje nowy poziom (bez nowych perków)
caqswypełnia wszystkie etapy zadań
tfcUwolniona kamera
saqRozpoczyna wszystkie questy (Uwaga: zły pomysł!)
qqqWyjdź z gry
taiPrzełącza Sztuczną Inteligencję ("Zamraża" przeciwników)
tcaiPrzełącza Sztuczną Inteligencję Walki ("Zamraża" przeciwników)
tmm 1Wszystkie lokacje zostają oznaczone na mapie i odkryte (fast travel)
tgPrzełącza trawę
tmPrzełącza menusy, HUD-a
tfowPrzełącza FOW
killZabija wybranego NPC-a lub wroga
resurrectWskrzesza wybranego NPC-a lub wroga
unlockOdblokowuje drzwi/zamki
lock XZablokowuje wskazane skrzynie, drzwi, ludzi, gdzie X to poziom zamka
killallZabij wszystkich pobliskich wrogów
removeallitemsUsuwa wszystkie przedmioty wskazanego NPC
movetoqtPrzenosi do celu misji
enableplayercontrolsDaje kontrolę w czasie animowanych scenek
tdetectPrzełącza SI wykrywania (uniknięcie przyłapania na kradzieży)
setownershipZmienia właściciela wskazanego przedmiotu, dzięki czemu możesz go ukraść
duplicateallitemsDuplikuje przedmioty (wyceluj w pojemnik lub NPC-a i skopiuj RefId - numer referencyjny)
fov XXXZmienia głębi widoczności pola
advancepclevelZwiększ swój poziom
advancepcskill (nazwa_umiejętności) XZwiększ poziom umiejętności
advskill (nazwa_umiejętności) XXXZwiększ obraną umiejętność o XXX punktów
setpcfameUstaw sławę wskazanej postaci
setpcinfamyUstaw niesławę wskazanej postaci
player.modav (nazwa_atrybutu) (ilość)Dodaj modyfikator (+ lub -) do nazwy atrybutu lub umiejętności. Nazwy umiejętności z angielskiej wersji gry, bez spacji i cudzyłowów - wyjątkiem jest Mowa oraz Łucznictwo: "speechcraft", "marksman". Atrybutami mogą być "health" czy też "carryweight". Korzystanie z polecenia "modav" powoduje, że zmodyfikowane atrybuty wyświetlają się zawsze na zielono. Możesz też spróbować z "setav" (nieprzetestowane).
player.modav carryweight XUstaw możliwości udźwigu postaci
player.modav burden XUstaw obciążenie
player.modav Dragonsouls XDodaj sobie Smocze Dusze, dzięki czemu będziesz mógł ulepszyć krzyki
player.setav speedmult XZwiększa szybkość postaci, gdzie X jest mnożnikiem (procentowym)
player.setav Stamina XUstaw wytrzymałość
player.setav Health XUstaw zdrowie
player.setcrimegoldUstaw 0, jeśli chcesz żeby było wolne
player.setav Magicka XUstaw manę
player.setlevel XUstaw poziom postaci
player.placeatme XWstawia NPC-a do twojej lokacji, gdzie X to ID NPC-a
player.setscale XUstaw skalę gracza, gdzie X=1 to normalna wartość
player.IncPCS [nazwa_umiejętności]Zwiększ poziom wskazanej umiejętności o jeden
showracemenuWyświetla menu do wyboru rasy/wizerunku postaci. Uwaga: to zresetuje poziom twojej postaci do 1 i wszystkich umiejętności do wartości podstawowych
(cel).getavinfo (atrubut)Wyświetli krótką listę informacji o danym atrybucie (zdrowie, umiejętności itp.) dla danego celu. Możesz pominąć "(cel).", jeśli najpierw klikniesz na cel myszką albo też zamienić na "player.", jeśli chcesz to zrobić na swojej postaci. Przykładowo: player.getavinfo lightarmor
player.additem XXXXXXXX "###"Dodaje przedmioty na podstawie ich kodów, gdzie XXXXXXXX jest tym kodem, a ### oczekiwaną ilością
player.additem 0000000f "999"Dodaje 999 złota
player.additem 0000000a "100"Dodaje 100 wytrychów
player.addperk XXXXXXXXDodaje perki na podstawie ich kodów, np. player.addperk 000c44b8 dodałoby perk przemiany. Upewnij się, że twój poziom umiejętności jest wystarczająco wysoki, aby mieć dany perk zanim wpiszesz kod, ponieważ może nie działać prawidłowo i dodasz sobie wiele drabinek perków
helpLista poleceń konsoli
help keyword XSzukaj przez słowo kluczowe na liście poleceń

Kody nieprzetestowane

Kod Działanie
player.resetHealthOdzyskaj zdrowie
player.setweaponhealthperc 100Ustawia stan broni na 100%
setgs fmoverunmult [liczba]Ustawia prędkość gracza i NPC - standardowa wartość to 4
GetQuestCompletedWypełnia aktualną misję
player.srmNaprawia przedmioty
removefromallfactionsUsuwa gracza ze wszystkich frakcji
SexChangeZmiana płci
ShowPlasticSurgeonMenuZmień wszystkie opcje twarzy
ShowBarberMenuZmień opcje włosów
tdtPrzełącz ekran debuggowania
tlvPrzełącz liście
CloseAllMenusZamknij wszystkie menusy